خدمات استخر

بدينوسيله به اطلاع اعضاء محترم سازمان نظام مهندسي کشاورزی و منابع طبیعی استان مي‌رساند كه خدمات کارت استخر برای استفاده اعضاء محترم  (خانم­ها و آقایان)  دایر می­ باشد.اعضای محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی که دارای کارت عضویت دارای اعتبار بوده و عضو صندوق تعاون و رفاه سازمان میباشند میتوانند با مراجعه به محل سازمان واقع در بلوار 29 -ساختمان شماره 2 جهاد کشاورزی با دریافت معرفی نامه از خدمات ذیل بهرمند گردند.

✔️اطلاعیه دریافت کارت جلسه ای تایم عمومی استخر دلفین و پارالمپیک
بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند که جهت دریافت کارتهای 5 جلسه ای (تایم عمومی)استخر دلفین به مبلغ 500/000 ریال و کارت 10جلسه ای استخر پارالمپیک(تایم عمومی) به مبلغ 500/000 ریال با ارائه کارت عضویت به واحد امور رفاهی سازمان مراجعه فرمایند.
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

alt

شماره تماس:33292604-041