ردیف نام شرکت رشته تحصیلی مدیر عامل شماره تماس
1 تعاونی8686 زیست پایش آذران محیط زیست رضا مفرد 09148469547