گزارش عملکرد سازمان(95-93)

photo 2017-02-12 10-24-12

858

انتشار خبرنامه سازمان

ابزار جستجوی علمی

mi-logo      civilica        intech     1001

خدمات بیمه ای

khadamat08

ارتباط با ما

3374272222 orig 28599

شیلات

نام شرکت

شماره نظام مهندسی

رتبه شرکت

زمینه فعالیت

 

آبزیان دانش تولید

010920358

رتبه 3 پایه 3

شیلات

 

شرکت شایان پرور جاوید

010910335

رتبه 3 پایه 2

مشاوره امور دام