اطلاعیه 1 : هفتمین آزمون متقاضیان دریافت پروانه کارشناسی رسمی در روز جمعه 14شهریورماه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان این آزمون با حضور 100 نفر افراد متقاضی از اعضاء نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استانهای آدربایجان شرقی و غربی و اردبیل در مرکز آموزش شهید سرداری جهاد کشاورزی استان برگزار گردید.

لازم به ذکر است پاسخنامه متقاضیان به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور ارسال می گردد و پس از تصحیح اوراق نتیجه از طریق سایت سازمان به اطلاع کارشناسان رسانده می شود.

 

12 Custom

20 Custom