آخرین مهلت ارسال آزمون ادواری1394/4/31

قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون ادواری می رساند که گواهی مدرک این آزمون در رتبه بندی سازمان 5امتیاز می باشد

 

 

آزمون ادواری پنجم(دوره پنجم)                                   

گرایش ماشین آلات کشاورزی                           

برای دانلود سوالات اینجا کلیک کنید.                                      پاسخنامهPDF-File

 

 

 

آزمون ادواری ششم(دوره پنجم)                                   

گرایش شیلات                         

برای دانلود سوالات اینجا کلیک کنید.                                      پاسخنامهPDF-File

 

 


 

آخرین مهلت ارسال آزمون ادواری1394/1/31آزمون ادواری سوم(دوره پنجم)                                   

گرایش علوم دامی                            

برای دانلود سوالات اینجا کلیک کنید.                                      پاسخنامهPDF-File     

 

 

آزمون ادواری چهارم(دوره پنجم)

گرایش گیاه پزشکی

برای دانلود سوالات اینجا کلیک کنید.                                     پاسخنامهPDF-File