– مدارک مورد نیاز جهت عضویت به شرح زیر است:

 

1-ارائه اصل یا گواهی موقت مدرک تحصیلی

2- ارائه یک قطعه عکس پرسنلی در اندازه 4*3

3- ارائه اصل کارت ملی و شناسنامه

تبصره پرداخت حق عضویت از طریق درگاه الکترونیک در سایت ثبت نام قابل انجام می باشد.

-هزینه صدور کارت عضویت 120000ریال می باشد.

حق عضویت

مقطع تحصیلی

سالانه

اعضای حقیقی


کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

  150000 ریال