ردیف نام شرکت شماره نظام مهندسی رتبه شرکت زمینه فعالیت نام مدیر عامل محل دفتر
1 آردیش آریا 010850053 مشاوره رتبه 1 پایه 2 صنایع تبدیلی کشاورزی میر علی اکبر سادات خیابانی مرند
2 شرکت شایان پرور جاوید 010910335 رتبه 3 پایه 2 صنایع تبدیلی کشاورزی رحیم علی جان پور تبریز
3 دانش افروز 010930383 رتبه 3 پایه 3 صنایع تبدیلی کشاورزی خسرو پارسایی مهر تبریز
4 نو اندیش بستان آباد 010910342 رتبه 3 پایه 3 صنایع تبدیلی کشاورزی حسن رحیمی بستان آباد
5 شرکت ساوالان صنعت شرق 010920364 رتبه 3 پایه 3 صنایع تبدیلی کشاورزی بدبدک تبریز
6 شرکت طرح سبز ورزقان 010930386 رتبه 3 پایه 3 صنایع تبدیلی کشاورزی عارف اسماعیلی ورزقان- تبریز
7 شرکت تعاونی کوشان سبزینه 010890255 رتبه 3 پایه3 صنایع تبدیلی کشاورزی نازیلا سلیقه تبریز