گزارش عملکرد سازمان(95-93)

photo 2017-02-12 10-24-12

انتشار خبرنامه سازمان

ابزار جستجوی علمی

mi-logo      civilica        intech     1001

خدمات بیمه ای

khadamat08

ارتباط با ما

3374272222 orig 28599

اخبار و اطلاعیه ها

 

***بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای ***

در راستای اجرای ماده 9 قانون نظام جامع دامپروری کشورمصوب 1388/5/8مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند بر اساس قوانین و ضوابط موجود نسبت به برقراری بیمه دام ، نهاده ها ،ابنیه ،تجهیزات تولیدات و شاغلین واحدهای دامپروری خود اقدام نمایند و بند "ب" ماده 32 قانون افزایش بهره وری کشاورزی مورخ 1380/4/19 مجلس شورای اسلامی

موضوع این بیمه نامه عبارت است از مسئولیت مدنی مهندسین کشاورزی در قبال اشخاص ثالث ، بدین معنا که چنانچه در نتیجه قصور و یا اهمال و اشتباه حرفه ای مهندسین کشاورزی خسارتی به اشخاص ثالث در محدوده زمانی و مکانی مندرج در بیمه نامه وارد آید و طبق رای مراجع قضایی و ذیصلاح ، مهندسین کشاورزی مسئول جبران خسارت شناخته گردد، بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گزار تا حدود تعهدات مندرج در بیمه نامه را نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.

طی توافقنامه همکاری فی مابین شرکت سهامی بیمه ایران و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در تاریخ 93/6/12آغاز گردیده است.

طبق این توافقنامه بسته بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسین کشاورزی

با شرایط ذیل اعلام میگردد:

 

تعهدات مالی بیمه گر:

خسارت مالی مورد تعهد به انتخاب بیمه گزار از حداقل 100/000/000 ریال تا حداکثر 2/000/000/000ریال

 

قابل ذکر است این بیمه نامه برای کارشناسان دارای مسئولیت و مسئولین فنی الزامی می باشد

برای کسب اطلاعات بیشتر با مسئول واحد تماس حاصل فرمایید

محل استقرار ساختمان شماره2 نظام مهندسی کشاورزی استان
شماره تماس 34432645 ,34409982

 

بیمه گزار

 

تحت پوشش خسارت مالی

کلینیک یا آزمایشگاه گیاهپزشکی

 

حداقل پوشش

 

100000000 ریال

218000 ریال

شرکت دفع آفات نباتی و ضدعفونی

 

انسکتاریوم (تولید مواد بیولوژیک دفع آفات)

 

 

حداکثر پوشش

2000000000 ریال

4360000 ریال

مسئول فنی واحد

 

 

 

 

 

شرکت توزیع نهاده های کشاورزی

 

حداقل پوشش

 

100000000ریال

327000 ریال

 

نمایندگی توزیع استانی

 

 

فروشندگی سموم و نهاده ها

 

حداکثر پوشش

2000000000 ریال

6540000 ریال

 

مسئول فنی

 

 

 

بیمه گزار

 

تحت پوشش خسارت مالی

مرکز خدمات دامپروری

 

حداقل پوشش

 

10000000 ریال

163500 ریال

شرکت خدمات فنی مهندسی

 

مسئول فنی

 

کارشناس بازدید و صدور مجوز

 

 

حداکثر پوشش

2000000000 ریال

3270000 ریال

مهندس ناظر یا مشاور

 

مسئولین فنی مرغداری و دامداری ها

 

 

بیمه گزار

 

تحت پوشش خسارت مالی

مسئولین فنی گلخانه ها

 

حداقل پوشش

 

100000000 ریال

163500

کارشناسان صدور مجوز

 

کارشناس بازدید و صدور مجوز

 

 

 

حداکثر پوشش

2000000000 ریال

3270000 ریال

شرکت خدمات فنی مهندسی

 

مهندس ناظر یا مشاور

 

 

بیمه گزار

 

تحت پوشش خسارت مالی

کارشناس بازدید و ناظر صندوق بیمه کشاورزی

 

حداقل پوشش

 

100000000 ریال

163500 ریال

 

 

 

 

 

 

بیمه گزار

 

تحت پوشش خسارت مالی

مسئولین فنی سازمان نظام دامپزشکی

 

حداقل پوشش

 

100000000 ریال

218000 ریال

کارشناس بازدید و صدور مجوز

 

 

حداکثر پوشش

2000000000 ریال

4360000 ریال