گزارش عملکرد سازمان(95-93)

photo 2017-02-12 10-24-12

858

انتشار خبرنامه سازمان

ابزار جستجوی علمی

mi-logo      civilica        intech     1001

خدمات بیمه ای

khadamat08

ارتباط با ما

3374272222 orig 28599

اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه♦️
قابل توجه متقاضیان دریافت پروانه مسئولین فنی واحدهای تولیدی دامپروری،گلخانه و قارچ که در آزمون مذکور قبول شده اند میرساند جهت انجام مصاحبه طبق جدول زمانی مشخص شده در محل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان با در دست داشتن مدارک زیر حضور بهم رسانند

♦️مدارک مورد نیاز برای روز مصاحبه
1-اصل و رو گرفت رتبه بندی سازمان نظام مهندسی (الزامی)
2-  اصل و روگرفت  پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی (الزامی)
3-اصل و روگرفت کارت نظام مهندسی معتبر
4-ارائه مستندات سوابق کاری و عملی
5-اصل و روگرفت از دوره های آموزشی تخصصی و IT
6-مستندات مربوط به ارتباط با مراکز علمی،تحقیقاتی،صنفی و تخصصی
7-مستندات مربوط به ابداعات،اختراعات و نوآوری ها
8-قبولین آزمون واحدهای تولیدی گلخانه و قارچ درصورتیکه رشته تحصیلی شان جزو رشته های گیاهپزشکی-ماشینهای کشاورزی-آبیاری-ترویج و آموزش کشاورزی باشد بایستی حداقل 3 سال سابقه مرتبط در روز مصاحبه ارائه نمایند

    برنامه  زمان بندی  مصاحبه  متقاضیان مسئولین فنی     
ردیف   نام ونام خانوادگی  گرایش   روز  تاریخ  ساعت حضور   گروه 
1  جليل بهاري دولت آباد   پرورش دام سنگين شنبه 96/5/07 16 1
2  خسرو پارسائي مهر   پرورش دام سنگين شنبه 96/5/07 16/15 1
3  کيان صادقي   پرورش دام سنگين شنبه 96/5/07 16/30 1
4  وحيد وحيدي   واحدهاي تخمگذار شنبه 96/5/07 16/45 1
5  مرتضي رنجبري   واحدهاي گوشتي شنبه 96/5/07 17 1
6  سعيد تينا   واحدهاي تخمگذار شنبه 96/5/07 17/15 1
7  اسلام نوروزي هاوستين   واحدهاي گوشتي شنبه 96/5/07 17/30 1
8  عباس رحيمي   واحدهاي تخمگذار شنبه 96/5/07 17/45 1
9  سامان سوزني   واحدهاي تخمگذار شنبه 96/5/07 18 1
10  ابراهيم خليل وند بهروزيار  ( دکمه اي_ صدفي) قارچ خوراکي  یکشنبه  96/5/8 16 2
11  رعنا عليزاده دهرود  ( دکمه اي_ صدفي) قارچ خوراکي  یکشنبه  96/5/8 16/15 2
12  سميه فريدي نيچران  ( دکمه اي_ صدفي) قارچ خوراکي  یکشنبه  96/5/8 16/30 2
13  محمد جوادي  ( دکمه اي_ صدفي) قارچ خوراکي  یکشنبه  96/5/8 16/45 2
14  قهرمان جهانگيرزاده  ( دکمه اي_ صدفي) قارچ خوراکي  یکشنبه  96/5/8 17 2
15  ليلا مرامي قزلجه  ( دکمه اي_ صدفي) قارچ خوراکي  یکشنبه  96/5/8 17/15 2
16  ابراهيم عباسي  ( دکمه اي_ صدفي) قارچ خوراکي  یکشنبه  96/5/8 17/30 2
17  حامد نقش   گلها و گياهان زينتي دوشنبه  96/5/9 16 3
18  محمد محمد زاده پرويزخانلو   سبزي و صيفي، جاليزي دوشنبه  96/5/9 16/15 3
19  سيد روزبه احمدي   سبزي و صيفي، جاليزي دوشنبه  96/5/9 16/30 3
20  روشنک رضاپور   باغي دوشنبه  96/5/9 16/45 3
21  ثريا قربان زاده   سبزي و صيفي، جاليزي دوشنبه  96/5/9 17 3
22  مهدي شيردل   گلها و گياهان زينتي دوشنبه  96/5/9 17/15 3
23  هادي لطفي   سبزي و صيفي، جاليزي دوشنبه  96/5/9 17/30 3
24  رعنا قلي نژاد حسن بگلو   گياهان دارويي دوشنبه  96/5/9 17/45 3
25  داود شکوهي هريس   سبزي و صيفي، جاليزي دوشنبه  96/5/9 18 3
26  مينا شجاعي   سبزي و صيفي، جاليزي دوشنبه  96/5/9 18/15 3
27  پريناز ابراهيم پور اژدري   گلها و گياهان زينتي سه شنبه  96/5/10 16 4
28  زهرا صفري انامق   سبزي و صيفي، جاليزي سه شنبه  96/5/10 16/15 4
29  حبيب لطفي   گلها و گياهان زينتي سه شنبه  96/5/10 16/30 4
30  علي اکبر بخششي   سبزي و صيفي، جاليزي سه شنبه  96/5/10 16/45 4
31  پروين طالبي   گلها و گياهان زينتي سه شنبه  96/5/10 17 4
32  هادي بگي   گلها و گياهان زينتي سه شنبه  96/5/10 17/15 4
33  معصومه شيرازي   سبزي و صيفي، جاليزي سه شنبه  96/5/10 17/30 4
34  مهدي آذري انپار   گلها و گياهان زينتي سه شنبه  96/5/10 17/45 4
35  ضيائ نجفي بولحسني   سبزي و صيفي، جاليزي سه شنبه  96/5/10 18 4
36  محمد عيوضي عبدالجبار   سبزي و صيفي، جاليزي سه شنبه  96/5/10 18/15 4
37  حسن ابوالفتحي   سبزي و صيفي، جاليزي چهارشنبه  96/5/11 16 5
38  معصومه رمضاني   سبزي و صيفي، جاليزي چهارشنبه  96/5/11 16/15 5
39  منيره خوشکلام   گياهان دارويي چهارشنبه  96/5/11 16/30 5
40  اشرف السادات مرکفشي   گلها و گياهان زينتي چهارشنبه  96/5/11 16/45 5
41  اميد افلاکي منجيلي   سبزي و صيفي، جاليزي چهارشنبه  96/5/11 17 5
42  مجيد اصغري آروق   سبزي و صيفي، جاليزي چهارشنبه  96/5/11 17/15 5
43  فرشيد تقي نژاد اخگري   گلها و گياهان زينتي چهارشنبه  96/5/11 17/30 5
44  محمد مهديزاده   سبزي و صيفي، جاليزي چهارشنبه  96/5/11 17/45 5
45  ثريا علبابائي   سبزي و صيفي، جاليزي چهارشنبه  96/5/11 18 5
46  شهلا عبداللهي   گياهان دارويي چهارشنبه  96/5/11 18/15 5
47  زهرا شجاعي   باغي شنبه  96/5/14 16 6
48  حيدر آقابيگي قشلاقي   سبزي و صيفي، جاليزي شنبه  96/5/14 16/15 6
49  حبيب نوروزي اصل علي آباد   باغي شنبه  96/5/14 16/30 6
50  سولماز خاني   سبزي و صيفي، جاليزي شنبه  96/5/14 16/45 6
51  محمد پورعزت   گياهان دارويي شنبه  96/5/14 17 6
52  منيژه حسينيان چپقلو   زراعي شنبه  96/5/14 17/15 6
53  ياسر قاسم بگلو   گلها و گياهان زينتي شنبه  96/5/14 17/30 6
54  نير داداش کريمي   سبزي و صيفي، جاليزي شنبه  96/5/14 17/45 6
55  هادي خيري جهانگير   زراعي شنبه  96/5/14 18 6
56  پري منصوري ورجوي   سبزي و صيفي، جاليزي شنبه  96/5/14 18/15 6
57  علي کنگري   سبزي و صيفي، جاليزي یکشنبه  96/5/15 16 7
58  طاهره مرادپور   گلها و گياهان زينتي یکشنبه  96/5/15 16/15 7
59  مينا ميرزائي   سبزي و صيفي، جاليزي یکشنبه  96/5/15 16/30 7
60  رضا محمد پور   سبزي و صيفي، جاليزي یکشنبه  96/5/15 16/45 7
61  علي نجات بخش   زراعي یکشنبه  96/5/15 17 7
62  مهديه عبداللهي   سبزي و صيفي، جاليزي یکشنبه  96/5/15 17/15 7
63  بهناز اکبريان رشوانلو   باغي یکشنبه  96/5/15 17/30 7
64  مرتضي موسوي اسبق   سبزي و صيفي، جاليزي یکشنبه  96/5/15 17/45 7
65  جواد قرباني   سبزي و صيفي، جاليزي یکشنبه  96/5/15 18 7
66  مهدي پيرنياکاني   سبزي و صيفي، جاليزي یکشنبه  96/5/15 18/15 7
67  نادر جوادي شيروانه ده   تکثيري دوشنبه  96/5/16 16 8
68  فاطمه اقبالي طسوجي   گلها و گياهان زينتي دوشنبه  96/5/16 16/15 8
69  مهدي گرجاسي ورزقاني   سبزي و صيفي، جاليزي دوشنبه  96/5/16 16/30 8
70  علي خرمي ديزجي   سبزي و صيفي، جاليزي دوشنبه  96/5/16 16/45 8
71  محمد صفا عين الدين   سبزي و صيفي، جاليزي دوشنبه  96/5/16 17 8
72  سميرا عاصمي مردق   گلها و گياهان زينتي دوشنبه  96/5/16 17/15 8
73  وحيده پورمراد   زراعي دوشنبه  96/5/16 17/30 8
74  باقر حاتمي ملائي   زراعي دوشنبه  96/5/16 17/45 8
75  کبري اسماعيلي کوتمهر   سبزي و صيفي، جاليزي دوشنبه  96/5/16 18 8
76  زينب رستمي   سبزي و صيفي، جاليزي دوشنبه  96/5/16 18/15 8
77  سهيلا خداپرست   گلها و گياهان زينتي سه شنبه  96/5/17 16 9
78  شادي قراجه مرند   سبزي و صيفي، جاليزي سه شنبه  96/5/17 16/15 9
79  مسعود شريفي اقدم   زراعي سه شنبه  96/5/17 16/30 9
80  ندا زارع گونجکي   سبزي و صيفي، جاليزي سه شنبه  96/5/17 16/45 9
81  خديجه احمدي   سبزي و صيفي، جاليزي سه شنبه  96/5/17 17 9
82  مريم فرهودي   سبزي و صيفي، جاليزي سه شنبه  96/5/17 17/15 9
83  فاطمه زعفرانلوهريس   سبزي و صيفي، جاليزي سه شنبه  96/5/17 17/30 9
84  ميثم اکبرپور   زراعي سه شنبه  96/5/17 17/45 9
85  مهدي مجلسي انباردان   گلها و گياهان زينتي سه شنبه  96/5/17 18 9
86  مهدي کريمي ورجوي   سبزي و صيفي، جاليزي سه شنبه  96/5/17 18/15 9