گزارش عملکرد سازمان(95-93)

photo 2017-02-12 10-24-12

انتشار خبرنامه سازمان

ابزار جستجوی علمی

mi-logo      civilica        intech     1001

خدمات بیمه ای

khadamat08

ارتباط با ما

3374272222 orig 28599

اخبار و اطلاعیه ها

 رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان از اجرای طرح تحول ترویج برای احیای دریاچه ارومیه با مدیریت تلفیقی با همکاری و نظارت مستقیم مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد .

ایشان ضمن اشاره به اهداف طرح که افزایش بهره وری  منابع آبی از طریق ارتقاء دانش و مهارت  کارشناسان و عوامل اجرایی طرح ، افزایش بهره وری  منابع آبی از طریق توانمند سازی بهره برداران در مدیریت تلفیقی و ارتقاء کمیت و کیفیت تولید در مزارع تحت پوشش طرح است افزودند : در اجرای این طرح که مبتنی بر رهیافت مشارکتی  می باشد همکاری همه واحد های سازمانی دولتی و غیر دولتی جلب خواهد شد .

آقای مهندس شفیعی در ادامه افزودند این طرح در پنج شهرستان حوضه آبریز دریاچه ارومیه در بیست سایت اجرا خواهد شد که در حال حاضر سازمان با همکاری مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان در حال برگزاری دوره های آموزشی برای عوامل اجرایی طرح در شهرستانهای مربوطه است .

 وی در پایان ابراز امیدواری نمودند که با تداوم اجرای این طرح ها می توان مصرف آب در حوضه آبریز را با مشارکت خود بهره برداران کشاورزی مدیریت نمود .