گزارش عملکرد سازمان(95-93)

photo 2017-02-12 10-24-12

شعار سال96

q 6

انتشار خبرنامه سازمان

photo 2017-02-12 09-14-43

تخفیف

photo 2017-06-10 11-47-41

ارتباط با ریاست سازمان

مهندس شفیعی رئیس سازمان نظام کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

سامانه پیامک:

10004113270452


پست الکترونیک سازمان

ابزار جستجوی علمی

mi-logo      civilica        intech     1001

لینکهای مفید

سازمان نظام مهندسی کشاورزیسازمان جهاد کشاورزیوزارت جهاد کشاورزیسامانه ثبت نام اعضا

تعرفه 95

tarefe-951

خدمات بیمه ای

khadamat08

کشاورزی از نگاه مطبوعات

rozname

بسیج مهندسی استان

index

کتاب ازمون کارشناسان رسمی

rasmi

ارتباط با ما

3374272222 orig 28599

شرکت فتاوری زیستی طبیعت گرا

green2

تبلیغ 2

mx

بریده جراید

 

keyhan  ettelaat  iran
nasle-farda jamejam jomhuri
isna  mehr  fars
navid

iranvarzeshi

 mahdeazadi