گزارش عملکرد سازمان(95-93)

photo 2017-02-12 10-24-12

858

انتشار خبرنامه سازمان

ابزار جستجوی علمی

mi-logo      civilica        intech     1001

خدمات بیمه ای

khadamat08

ارتباط با ما

3374272222 orig 28599

اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره2 ثبت نام

داوطلبان عضویت در پنجمین دورۀ

شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

عضو محترم

با توجه به اینکه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران بعنوان یک سازمان صنفی تخصصی، نمایندگی جامعه فرهیخته بزرگی متشکل از دانش آموختگان رشته های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست را بعهده دارد، مقرر است بر اساس مفاد قانون تاسیس، آیین نامه اجرایی قانون تاسیس و دستورالعمل مصوب شورای مرکزی درخصوص مقررات انتخاب اعضای شورای استان برای دوره پنجم و به تبع آن انتخاب شورای مرکزی که نقش مهم و موثری در هدایت و راهبری سازمان ایفا می نمایند را از طریق مشارکت حداکثری و فعال اعضا در انتخابات به انجام رساند.

بر این اساس حضور افراد توانمند و دارای ویژگی های لازم برای داوطلبی عضویت در شوراهای استان و انتخاب شاخص ترین آنها امری است ضروری، که با حضور و مشارکت حداکثری در انتخابات این مهم عینیت خواهد یافت.

در همین راستا فرصت ثبت نام داوطلبین عضویت در شورای استان بمدت (5) روز از تاریخ(01/02/97) لغایت (05/02/97) تعیین شده است که داوطلبین می توانند با مراجعه یکی از مراکز ثبت نام در استان نسبت به انجام فرآیند ثبت نام اقدام نمایند.

شرایط داوطلبین:

1-    تابعیت جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2-    نداشتن محکومیت موثر کیفری

3-    عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی

4-    عدم سوء شهرت اجتماعی و شغلی

مسئولیت پذیری و مشارکت فعال داوطلبین در تعیین سرنوشت و اداره امور سازمان در شوراهای استان و مرکزی توسط افراد توانمند و صاحب نظر مورد انتظار جامعه بزرگ دانش آموختگان و متخصصین بخش کشاورزی می باشد.


سازمان نظام مهندسی کشاورزی منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران